Flipping Pasen
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Pasen is een combinatie van verschillende feesten en godsdienstige gebruiken, die mensen al honderden, soms wel duizen-den jaren vieren. Pasen is één van de belangrijkste christelijke feesten. Er zijn speciale diensten in de kerk. Miljoenen christenen over de hele wereld herdenken gebeurtenissen van wel 2000 jaar gele-den. Maar wat hebben de lente, hazen, eitjes en paasvuren ermee te maken?


Op de woensdag na het carnaval gaan de katholieken en sommige protestante gelovigen naar de kerk om een askruisje te halen. Dat askruisje is een teken van boetedoening. De as is gemaakt van de overgebleven buxustakjes die het jaar ervoor met Palmzondag aan de gelovigen tijdens Palmzondag zijn uitgedeeld.
Die woensdag heet dan ook ‘Aswoensdag’.


Palmzondag wordt ook wel Palmpasen genoemd. Op veel katholieke en christelijke basisscholen worden door de kinderen ‘Palmpasen-stokken’ gemaakt. Aan het einde van de kerkdienst worden de Palmpasen-stokken door de kinderen dan vaak uitgedeeld aan ouderen of zieken in de parochie of gemeente.
De verschillende onderdelen van de Palmpasen-stok hebben allemaal hun eigen betekenis.


(Advertentie)

Witte Donderdag wordt zo genoemd, omdat in de kerkdienst de kleur wit gebruikt wordt. De priester draagt een witte kazuifel of witte stola. Kruisbeelden en andere beelden worden bedekt met witte doeken. Wit betekent goed, zuiver, heilig, maar ook als  symbool voor hoop. Want Jezus beloofde tijdens deze maaltijd aan zijn volgelingen dat hij ze niet in de steek zou laten, ook niet na zijn dood.


Jezus werd bespot en vernederd, kreeg een krans van doorns op zijn hoofd en een rode mantel. “Dan was hij echt een koning”, spotten de mensen. Nadat hij ter dood was veroordeeld moest Jezus te voet met het kruis op zijn rug naar de berg Golgotha, waar hij zou worden gekruisigd. Hij werd gekruisigd samen met twee mis-dadigers. Jezus stierf op vrijdagmiddag.


Op welke datum wordt Pasen gevierd? Pasen wordt niet als Kerstmis steeds op dezelfde datum gevierd. Eerst moet de lente zijn begonnen (21 maart), daarna moet het volle maan zijn geweest
(dat is ieder jaar op een andere datum).
En dan de eerste zondag ná die volle maan, dán is het Pasen.
Dus: De eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.


Allerlei gebruiken hebben met de lente te maken. Soms zijn die al honderden jaren geleden uit bijgeloof ontstaan. Paasvuren bijvoorbeeld. In sommige delen van ons land worden die nog steeds met Pasen aangestoken. Boeren ruimden vroeger dorre takken en bladeren uit de winter op, door ze op het land te verbranden. Sommigen zeiden dat het was om de kwade geesten van de winter te verjagen.


(Advertentie)

Download de woordzoeker, kruiswoordpuzzel of ander soort puzzel. De afbeeldingen hieronder op de pagina kun je omdraaien door erop te klikken. In de tekst kom je woorden tegen, die je ook kunt vinden in de puzzel die je gedownload hebt. Bij een woordzoeker lees je een zin als je alle woorden hebt ingevuld.


(Advertentie)

Jezus leefde ongeveer 2000 jaar geleden in het land Israël. Met zijn geboorte, in het jaar nul, begon onze jaartelling. Hij vertel-de mensen dat hij de zoon van God was, en dat ze moesten luisteren naar zijn verhalen over goedheid en liefde. Hij zei dat hij de redder van het volk was en dat hij de leider zou worden. Jezus Christus kreeg veel volgelingen die in hem geloof-den. Ze werden christenen genoemd.


De week voor Pasen wordt ook wel de ‘Goede Week’, ‘Stille Week’ of ‘Lijdensweek’ genoemd. 
Verschillende dagen in deze week hebben een aparte naam. 
Het is in de kerk een week van voorbereiding op het paasfeest dat gaat komen.


Op de donderdag erna had Jezus met zijn trouwste volgelingen (apostelen of discipelen) een feestmaal ter ere van het Joodse paasfeest. Dat is een lentefeest waarmee de Joden de uittocht uit Egypte (en daarmee de bevrijding van slavernij) herdenken. Later zijn ze die laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden het ‘Laatste Avondmaal’ gaan noemen. In de kerk heet deze dag ‘Witte Donderdag’.


Jezus gaat met zijn vrienden naar de Hof van Getsemane. Hij vraagt zijn vrienden om met hem te waken. Jezus bidt in de tuin tot zijn vader, want hij is bang om te sterven. “Maar niet mijn wil geschiedde, maar uw wil”, zo zegt hij. Zijn vrienden vallen echter steeds weer in slaap.
Daarna komt Judas met Romeinse soldaten en verraad hem met een kus. Jezus wordt gevangen genomen.


Volgens de Joodse tradities mag er tijdens de sabbat, de rustdag, niet gewerkt worden. De sabbat duurt van vrijdag vlak voor zonsondergang tot zaterdag na zonsondergang. De trouwe volgelingen mochten van de Romeinen de gestorven Jezus vrijdagmiddag laat van het kruis halen. Ze legden hem daarna in een graftombe en ze rolden er een zware steen voor. In de kerk heet deze dag Goede Vrijdag.


Het paasei is het symbool van vruchtbaar-heid en nieuw leven. De Germanen vereer-den in het voorjaar Ostara, godin van de lente en vruchtbaarheid en offerden eieren om haar te eren. Het verstoppen van eieren komt dan later uit de oude gewoonte van boeren om eieren in akkers te begraven om deze vruchtbaar te maken. Ook gaven ze gekleurde eieren aan de pastoor, als paasoffer.


kleurplaat

(Advertentie)
(Advertentie)

40 dagen vóór Pasen begint de vastentijd.
Eerst vieren de mensen het carnavalsfeest. Dan kunnen ze nog één keer ‘helemaal los’ gaan en lekker eten en drinken.
De vastentijd is ook een tijd, waarop mensen gaan nadenken over alle dingen die ze in de afgelopen tijd hebben fout gedaan en die ze in het nieuwe jaar beter willen gaan doen.


De paastijd begint op Palmzondag, precies één week voor paaszondag. Op die dag wordt in de kerk herdacht dat Jezus de heilige stad Jeruzalem binnenkwam om daar met zijn vrienden het Joodse paasfeest (Pesach) te gaan vieren.
Zijn volgelingen wuifden hem toe met palmtakken.In Nederland hebben we die niet. Mensen in de kerk krijgen nu buxus-takjes als herinnering aan die intocht.


Wat deed Jezus tijdens het Laatste Avondmaal? Jezus brak het brood, deelde het met zijn vrienden en zei tegen ze:
“Dit gebroken brood moeten jullie zien als mijn lichaam. Ook mijn lichaam zal voor jullie gebroken worden.” Daarna deelde hij een beker wijn en zei: “Deze beker wijn is net als mijn bloed, dat voor alle mensen vergoten zal worden om hun zonden te vergeven.”


Jezus werd door Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd van Judea ter dood veroordeeld. De Joodse bevolking had een hekel aan de Romeinen. Ze hoopten dat Jezus, die de Verlosser werd genoemd, er wel voor zou zorgen dat ze van de Romeinen verlost zouden worden. Toen Jezus vertelde dat dit niet zijn bedoeling was, werden veel mensen boos en vonden dat hij dan maar moest sterven.


Vlak na zonsopgang gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Dan zien ze dat de steen is weggerold. Er zit een in het wit geklede jongeman in het graf, die tegen hen zegt: “Hij is opgestaan uit de dood, Hij is niet hier, zoek hem ergens anders.” Zijn volgelingen noemden dit een wonder. Paaszondag staat dus in het teken van vreugde, over Christus’ verrijzenis uit de dood.


Waar komt die paashaas vandaan? Ook dat zou een bijgeloof zijn. Want sommige vogels (bijvoorbeeld de weidevogels) leggen hun eieren in nestjes op de grond. Maar soms lieten ze hun eieren achter in een verlaten hazenleger, het ‘nest’ van een haas in het open veld.
Mensen dachten dat de paashaas die eieren gelegd had. Deze eieren werden gezien als ‘hazeneieren’.


Het frisse groen van de nieuwe blaadjes verwijst naar het nieuwe leven in de natuur. Veel voorjaarsbloemen zijn geel en ook het stuifmeel van bomen met katjes, zijn geel. En het stuifmeel zorgt ook weer voor nieuw leven, zoals voor de vruchten die aan de bomen zullen gaan groeien. Ook Jezus bracht met zijn verrijzenis uit de dood hoop en nieuw leven voor de mensen.